0

Yazarlık Akademisi Derneği (YAZAK) ile Acemi Edebiyat Dergisinin birlikte düzenlediği 5. Öykü Yarışması başvuruları başlamıştır.

Bu yıl 5. si düzenlenecek olan öykü yarışmasının şartları aşağıdadır:
1. Yarışmaya son katılım tarihi 26 Ocak 2018 Cuma günü mesai bitimidir. Sonuçlar 01 Nisan 2018 Pazar günü www.yazak.org sitesinden duyurulacaktır.
2. Konu serbesttir.
3. Sayfa sayısı 6 A4 kâğıdını geçmemelidir.
4. Yarışmaya katılacak eserler, 12 punto Times New Roman, bir buçuk satır aralığı ile word.doc formatında, üzerinde sadece rumuz olacak şekilde hazırlanarak bir CD’ye kaydedilmeli ve CD’nin üzerinde de yine rumuz olmalıdır. Yarışmacının özgeçmişi, vesikalık fotoğrafı ve iletişim bilgileri küçük bir zarfın içine konulmalı ve bu zarfın üstünde de yine sadece rumuz olmalıdır. CD ile birlikte bu küçük zarf, üzerinde sadece rumuz olan büyük bir zarfın içine konularak ilgili adrese kargo veya elden teslim edilmelidir. Kargo ile gönderilerde gerçek isim yazma zorunluluğu olduğu için yarışmacıların gerçek isimleriyle kargo göndermelerinde sakınca yoktur.
Teslim adresi: YAZARLIK AKADEMİSİ DERNEĞİ Alemdar Mah. Alayköşkü Cad. Hasoğlu İşhanı 2B K: 3 Cağaloğlu Fatih/İstanbul tel: (0212) 512 88 77
5. Yarışmaya katılan eserler, internet ortamı dâhil hiçbir yerde yayımlanmamış ve ödül almamış olmalıdırlar.
6. Her yarışmacı bu yarışmaya bir tek eserle başvurabilir ve yarışmacılar bu yarışmada önceden derece almamış olmalıdırlar.
7. Yarışmaya 18 yaşından küçükler katılamazlar.
8. Yarışma şartlarına uymayan başvurular değerlendirmeye girmeyecektir.
9. Yarışmada birinci olan yarışmacıya 10 edebi eser+plaket, ikinci olan yarışmacıya 5 edebi eser+plaket, üçüncü olan yarışmacıya plaket verilecektir.
10. Jüri üyeleri aşağıdaki gibidir:
Şeref Yılmaz (Yazak Bşk/şair yazar)
Serpil Tuncer(Acemi dergisi editörü/hikâyeci)
Binnur Tekinalp(hikâyeci)
Fatma Türkdoğan(hikâyeci)
Pelin Macit Kutlu(hikâyeci)
Kayahan Demir(hikâyeci)
Hatice Dökmen(hikâyeci)

Başvuru formu için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz. TÜRKİYE GENELİ BAŞVURU FORMU.doc (28160)

LİSELERARASI YARIŞMA DUYURUSU 2018
YARIŞMAYI DÜZENLEYEN
KURUM
YAZARLIK AKADEMİSİ DERNEĞİ YAZAK / ACEMİ EDEBİYAT DERGİSİ İŞBİRLİĞİYLE
YARIŞMANIN KONUSU
SERBEST
YARIŞMANIN AMACI

GENÇ YETENEKLERİ ORTAYA ÇIKARMAK, LİSELERDE TÜRKÇE HASSASİYETİNİ VE BİLİNCİNİ OLUŞTURMAK
YARIŞMA TÜRÜ
HİKÂYE
HEDEF KİTLE
İstanbul’daki devlet ve özel liselerin Hazırlık, 9, 10, 11, 12. sınıf öğrencileri
YARIŞMA TAKVİMİ

25 Eylül 2017: Yarışmanın okullara duyurulması ve başlama tarihi
26 Ocak 2018: Mesai bitimine kadar elden veya kargo yolu ile ilgili adrese eserlerin teslim edilmesi
01 Nisan 2018: Sonuçların www.yazak.org sitesinde açıklanması
KATILIM ŞARTLARI
Hedef kitlenin örgün öğretiminde öğrenci olmak
YARIŞMA ŞARTLARI

1. Eserler 12 punto, Times New Roman fontu ile, 1.5 satır aralığında, bilgisayar ile yazılmış olmalı, A4 ebadında 4 sayfayı geçmemiş olmalı.
2. Konu ve anlatım, genel ahlak kurallarını zedelememeli.
3. Öykü 12 punto, Times New Roman, bir buçuk satır aralığı ile word.doc formatında hazırlanarak bir CD’ye kaydedilmeli, CD’nin üzerine sadece rumuz yazılmalıdır. Yarışmacının özgeçmişi, vesikalık resmi ve iletişim bilgileri ayrıca bir küçük zarfın içine konulmalı, zarfın üzerine yine sadece rumuz yazılmalıdır. Üzeri rumuzlu olan bu küçük zarf, daha sonra CD’nin olduğu büyük zarfın içine konulmalı ve büyük zarfın üzerine de yine sadece rumuz yazılarak eser, son başvuru tarihinde aşağıdaki adreste olacak şekilde gönderilmelidir.
Alemdar mah. Alayköşkü cad. Hasoğlu İşhanı K: 3 Cağaloğlu Fatih/İstanbul
5. Yarışmaya katılan eserler, internet ortamı dâhil hiçbir yerde yayımlanmamış ve ödül almamış olmalıdır.
6. Yarışma şartlarına uymayan başvurular değerlendirmeye girmeyecektir.
SEÇİCİ KURUL (JÜRİ)

Şeref Yılmaz(Yazak Bşk.), Serpil Tuncer, İrem Akdağ, Fulya Taşçeviren, Pınar Vardar
ÖDÜLLER

Birinci olan yarışmacıya jürinin belirleyeceği 10 edebi kitap+plaket+Yazarlık Akademisi’nde ücretsiz Yaratıcı Yazarlık Kursu
ikinci olan yarışmacıya jürinin belirleyeceği 5 kitap+plaket+Yazarlık Akademisi’nde ücretsiz Yaratıcı Yazarlık Kursu
Üçüncü olan yarışmacıya plaket+Yazarlık Akademisi’nde ücretsiz Yaratıcı Yazarlık Kursu

3. LİSELERARASI ÖYKÜ YARIŞMASI İÇİN ÖNEMLİ HATIRLATMALAR
Değerli genç katılımcılar,
Birincisini 2015-2016 eğitim öğretim yılından bu yana düzenlediğimiz İSTANBUL LİSELERARASI ÖYKÜ YARIŞMASI için yapılan başvurular sonucunda genç katılımcılarımızın dikkatli davranmamalarından kaynaklanan çok sayıda kural ihlalleri gördük. Doğrusunu söylemek gerekirse bu bizi üzdü. “Ne kadar çok yeteneğe ulaşabilirsek edebiyatımız için o kadar büyük kazançtır” diye düşünürken, birçok yarışmacı yarışmaya giremeden elenmiş oldu. Yeni katılımcılarımızın aynı hataya düşmemeleri için, sıkça görülen kural ihlallerini aşağıda belirtiyoruz. Genç katılımcıların dikkatle okumalarında yarar görüyoruz:
SIKÇA YAPILAN KURAL İHLALLERİ, YARIŞMAYA DAİR GÖZLEM VE TESPİTLER
1. CD’nin üzerine sadece rumuz yazılması gerekirken, isim yazılmış veya hiçbir şey yazılmamış.
2. Öykünün jüri sayısı kadar kâğıt çıktısını alıp göndermek. Hiçbir şekilde kâğıt çıktısı istemiyoruz. Sadece CD göndermek yeterlidir.
3. CD’lerin boş çıkması. (Kaydedip etmediğinizi lütfen kontrol ediniz!)
4. Fotoğrafsız veya ilkokul çağlarına ait bir fotoğrafla katılmak (son bir yıl içinde çekilmiş bir fotoğraf olmalıdır, fotoğraf sizin gerçek bir kişi olduğunuzu göstermesi bakımından önemlidir ve bir yarışma kuralıdır)
5. İletişim bilgilerindeki eksiklik. (İletişim bilgilerindeki adres, telefon, isim soy isim eksiksiz olmalıdır, şahsi cep telefonunuzun olması iletişimi kolaylaştıracaktır. İsteyenler ayrıca kendisini anlatan kısa bir metin yazabilir.)
6. CD gönderen bazı katılımcılar, özgeçmiş zarfı göndermeyi unutmuşlar veya özgeçmiş zarfını göndermişler ama CD’yi göndermeyi unutmuşlar. (CD’nin üzerinde ve içinde, özgeçmiş zarfının üzerinde ve onların bulunduğu büyük zarfın üzerinde sadece rumuz olmalıdır, hiçbir şekilde isim olmamalıdır. Sadece üzerinde rumuz olan özgeçmiş zarfının içinde gerçek adınız soyadınız olmalıdır.)
7. Kargo veya posta gönderilerinde gerçek adınızın soyadınızın olmasında, bu bir zorunluluk olduğu için, sakınca yoktur.
8. İletişim bilgilerinizin bilgisayar yazısı ile yazılamaması durumunda düzgün ve anlaşılır bir el yazısıyla yazılmasında sakınca yoktur.
9. Bir okuldan birden fazla öğrencinin yarışmaya katılmasında sakınca yoktur. Ancak bir öğrenci, birden fazla eser ile katılamaz.
10. Öğretmeninin yardımıyla yarışmaya katılan öğrencilerin yarışma kurallarını ihlal etmedikleri gözlemlenmiştir. Yine yarışmaya katılan kız öğrencilerin hata yapma oranı erkeklere göre oldukça düşük çıkmıştır.
11. Rumuz, isminiz ile aynı olamaz ve isminizi çağrıştırmamalıdır.
12. Yarışmada dereceye girenler, tekrar yarışmaya giremezler, bunun dışındaki lise öğrencileri tekrar yarışmaya katılabilir.

Başvuru formu için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz. LİSE YARIŞMA BAŞVURU FORMU.doc (27648)

 

Devamını oku: http://www.yazak.org/

Leave a Comment

İlgili İçerikler