Şiirler

ESKİDENDİ

Eskidendi Eskiyi özlüyorum bende hâtırası var. Evin ahşap kafesi; eskidendi, eskiden. Perdeler aralanır, mektuplar atılırdı; Kâğıtta yâr bûsesi; eskidendi, eskiden. Sıcak yaz günlerinde insanlar...