0

YAZARLIK AKADEMİSİ DERNEĞİ YAZAK İLE ACEMİ EDEBİYAT DERGİSİNİN BİRLİKTE DÜZENLEDİĞİ 6. ÖYKÜ YARIŞMASI BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR.
Bu yıl 6. si düzenlenecek olan öykü yarışmasının şartları aşağıdadır:
1. Yarışmaya son katılım tarihi 28 Aralık 2018 Cuma günü mesai bitimidir. Sonuçlar 31 Mart 2019 Pazar günü www.yazak.org sitesinden duyurulacaktır.
2. Konu serbesttir.
3. Sayfa sayısı 6 A4 kâğıdını geçmemelidir.
4. Yarışmaya katılacak eserler, 12 punto Times New Roman, bir buçuk satır aralığı ile word.doc formatında, üzerinde sadece rumuz olacak şekilde hazırlanarak bir CD’ye kaydedilmeli ve CD’nin üzerinde de yine rumuz olmalıdır. Yarışmacının özgeçmişi, vesikalık fotoğrafı ve iletişim bilgileri bir zarfın içine konulmalı ve bu zarfın üstünde de yine sadece rumuz olmalıdır. CD ile birlikte bu küçük zarf, üzerinde sadece rumuz olan büyük bir zarfın içine konularak ilgili adrese kargo veya elden teslim edilmelidir. Kargo ile gönderilerde gerçek isim yazma zorunluluğu olduğu için yarışmacıların gerçek isimleriyle kargo göndermelerinde sakınca yoktur.
Teslim adresi: YAZARLIK AKADEMİSİ DERNEĞİ Alemdar Mah. Alayköşkü Cad. Hasoğlu İşhanı K: 3 Cağaloğlu Fatih/İstanbul tel: (0212) 512 88 77
5. Yarışmaya katılan eserler, internet ortamı dâhil hiçbir yerde yayımlanmamış ve ödül almamış olmalıdırlar.
6. Her yarışmacı bu yarışmaya bir tek eserle başvurabilir ve yarışmacılar bu yarışmada önceden derece almamış olmalıdırlar.
7. Yarışmaya 18 yaşından küçükler katılamazlar.
8. Yarışma şartlarına uymayan başvurular değerlendirmeye girmeyecektir.
9. Yarışmada birinci olan yarışmacıya 10 edebi eser+plaket, ikinci olan yarışmacıya 5 edebi eser+plaket, üçüncü olan yarışmacıya plaket verilecektir.
10. Jüri üyeleri aşağıdaki gibidir:
• Şeref Yılmaz (Yazak Bşk/şair yazar)
• Serpil Tuncer(Acemi dergisi editörü/hikâyeci)
• Recep Örek(hikâyeci)
• Fatma Türkdoğan(Yazak birincisi, hikâyeci)
• Mehmet Dağıstanlı(romancı)
• Pelin Macit Kutlu(hikâyeci)
Hatice Dökmen(hikâyeci)
YAZARLIK AKADEMİSİ DERNEĞİ YAZAK İLE ACEMİ EDEBİYAT DERGİSİNİN BİRLİKTE DÜZENLEDİĞİ LİSELERARASI YARIŞMASI DUYURUSU BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR
İstanbul’daki devlet liselerinin ve özel liselerin öğrencileri katılabilir. 28 Aralık 2018 Mesai bitimine kadar elden veya kargo yolu ile ilgili adrese eserlerin teslim edilmesi gerekmektedir. Sonuçlar 17 Şubat 2019 tarihinde Sonuçlar www.yazak.org sitesinden duyurulacaktır.
1. Eserler 12 punto, Times New Roman fontu ile, 1.5 satır aralığında, bilgisayar ile yazılmış olmalı, A4 ebadında 4 sayfayı geçmemiş olmalıdır.
2. Konu ve anlatım, genel ahlak kurallarını zedelememelidir.
3. Öykü word.doc formatında hazırlanmalı. Öykü başlığının hemen altında rumuz olmalıdır, rumuz dışında eser sahibine ait herhangi bir bilgi ve işaret bulunmamalıdır. Öykü bir CD’ye kaydedilmeli, CD’nin üzerinde de sadece rumuz yer almalıdır. Eser sahibinin özgeçmişi, vesikalık resmi ve iletişim bilgileri ayrıca bir zarfın içine konulmalı, zarfın üzerinde de sadece rumuz yer almalıdır. Bu rumuzlu zarf ile birlikte, CD, son başvuru tarihine kadar, aşağıdaki adreste olacak şekilde gönderilmelidir.

4. Alemdar Mah. Alayköşkü Cad. Hasoğlu İşhanı K: 3 Cağaloğlu Fatih/İstanbul (0212) 512 88 77

5. Yarışmaya katılan eserler, internet ortamı dâhil, hiçbir yerde yayımlanmamış ve ödül almamış olmalıdır.

6. Yarışma formunu eksiksiz doldurmak ve fotoğraf yapıştırmak zorunludur.

7. Yarışma koşullarına uymayan başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır.

JÜRİ ÜYELERİ

*Şeref Yılmaz(Yazak Bşk.),
*Serpil Tuncer,
*İrem Akdağ,
*Fatma Türkdoğan,
*Hatice Dökmen
Birinci olan yarışmacıya jürinin belirleyeceği 10 edebi kitap+plaket+Yazarlık Akademisi’nde ücretsiz Yaratıcı Yazarlık Kursu
İkinci olan yarışmacıya jürinin belirleyeceği 5 kitap+plaket+Yazarlık Akademisi’nde ücretsiz Yaratıcı Yazarlık Kursu
Üçüncü olan yarışmacıya plaket+Yazarlık Akademisi’nde ücretsiz Yaratıcı Yazarlık Kursu

Devamını için: https://www.yazak.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Leave a Comment

İlgili İçerikler