Öyküler

BEY KONAĞI

… kasabasında bir konağın yanan ışığı hariç her hanenin içi karanlık, ocağı sönük, duvarı yıkıktı. İhtişamlı konağın içinde bir bey yaşardı, adı ise Yaşar’dı....

Genel Öyküler

YÜZ TEMİZ İNSANI ANLATAN AĞIT

  ”Göklerden dert yağacak.. Göklerden dert… Gelecek..” “Tık-tık-tık”… Kendinden önce yürüyen asasının sesi. Söylediği sözlerle ahenkte bu sesler: tık-tık-tık… Sokağın sessizliğinde insanın sinirlerine dokunuyor....