Şiirler

AZ ÖNCE

Gök mavisinin seyreltildiği bir eyyam rüzgâr sâkine, bulutlar alabildiğine… seferî mükevvenat bir kıvama hazırlanır gibi suyun kenarında öylesine izmaritlerin küskünlüğünde buluşabilir mi… huzursuz… az...